NKL:n lau­sun­to kos­kien asia­kir­jaa SCCR/18/5 - Bra­si­lian, Ecua­do­rin ja Pa­ra­guayn eh­do­tus, jo­ka kos­kee te­ki­jä­noi­keu­den poik­keuk­sia ja ra­joi­tuk­sia

Lausunto 13.11.2009

Opetusministeriö
PL 29
00023 Valtioneuvosto

Viite: Diaarinumero 23/302/2009

Asia: Lausunto koskien asiakirjaa SCCR/18/5 - Brasilian, Ecuadorin ja Paraguayn ehdotus, joka koskee tekijänoikeuden poikkeuksia ja rajoituksia

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua mielipiteensä Maailman Sokeiden Unionin (WBU) sopimusehdotuksesta WIPO-sopimukseksi, joka tähtää muun muassa esteettömän kirjallisen aineiston määrän kasvattamiseen ja aineiston siirtojen helpottamiseen maasta toiseen.

Näkövammaisten Keskusliitto pitää ehdotusta hyvänä pohjana neuvotteluille saada aikaan WIPO-sopimus. Sopimusehdotus harmonisoisi tekijänoikeuslainsäädäntöä kansainvälisellä tasolla siten, että esteetöntä kirjallista aineistoa valmistavat organisaatiot saisivat jakaa kokoelmiaan yli rajojen muihinkin maihin. Se nopeuttaisi myös eri maiden kovin verkkaisesti edistyvän kansallisen tekijänoikeuslainsäädännön kehittymistä sallimaan tekijänoikeuden rajoittamisen näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten hyväksi kaikissa maissa sekä vähentäisi teknisten suojakeinojen aiheuttamia esteettömyysongelmia digitaalisten aineistojen suhteen. Sopimuksen tärkein tavoite on välttää usein hyvin rajallisten resurssien tuhlaaminen valmistamalla samasta aineistosta uudelleen esteettömiä versioita toisissa maissa jäykän tekijänoikeuslainsäädännön takia. Eniten sopimuksesta hyötyisivät köyhien kehitysmaiden näkövammaiset.

Vaikka WBU:n sopimusehdotus sai keväällä runsaasti kannatusta, sitä vastustettiin mm. EU:n taholta. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan tekijänoikeus ei saisi olla esteenä vammaisten tiedonsaannille. Näkövammaisten Keskusliitto toivoo, että Suomi ja sen edustajat eri kansainvälisissä yhteyksissä ehdotusta käsiteltäessä kannattaisivat sopimuksen aikaansaamista ja edistäisivät siten vammaisten ihmisten asemaa eri maissa. Kokemus on osoittanut, että pelkät suositukset ja ns. pehmeät keinot eivät tuo ratkaisua vammaisten ihmisten tiedonsaantiongelmiin.

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Esko Jantunen
puheenjohtaja

Teuvo Heikkonen
tiedonsaantijohtaja