NKL:n lau­sun­to hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä laik­si kan­sa­lai­suus­lain muut­ta­mi­ses­ta

Lausunto 26.11.2009

Sisäasianministeriö
Maahanmuutto-osasto

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta. Keskitymme tässä lausunnossa vain kohtaan joka liittyy näkövammaisuuteen.

On perusteltua ja tietyissä tilanteissa ehdoton edellytys, että kansalaisuuslain 18 §:ssä on mahdollisuus poiketa kielitaitovaatimuksesta aisti- tai puhevamman takia. Tämä mahdollisuus tehdä poikkeus kielitaitovaatimuksesta ei saisi kuitenkaan johtaa siihen, että näkövammaisten osalta ei edes järjestetä kieli-koulutusta tai -kokeita. Ns. normaaliuden periaatteen mukaan tulee luoda edellytykset sille, että ihmiset kykenevät mahdollisista henkilökohtaisista rajoitteistaan huolimatta toimimaan kaikilla elämänalueilla yhtäläisinä toimijoina toisten kanssa. Sen mukaisesti kaikki yhteiskunnan palvelut tulisi pyrkiä järjestämään ensisijaisesti niin sanottuina normaalipalveluina.

Ottaen myös huomioon YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen tulisi kielikokeita järjestää myös pistekirjoituksella ja näkövammaisten apuvälineillä. Jotta näkövammaisille on mahdollisuus osallistua kokeeseen, tulee heillä olla mahdollisuus saada kieliopetusta pistekirjoituksella ja apuvälinein toteutettuna. Näkövammaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua kielikokeeseen ja koulutukseen samoin edellytyksin kuin vammattomalla maahanmuuttajalla.

Helsingissä marraskuun 26. päivän 2009

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Mauno Lehtinen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja

Lisätiedot:

  • Oikeuksienvalvontalakimies Liisa Murto, p. 050 550 8899, liisa.murto@nkl.fi