NKL:n lau­sun­to SA­De-hank­keen lop­pu­ra­por­tis­ta

Lausunto 18.3.2009

Valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen sähköisen asioinnin kehittämislinjaukset ja toimenpidesuunnitelma v. 2009-2012 (VM 113:00/2008)

Näkövammaisten Keskusliitto ry. kiittää mahdollisuudesta antaa palautetta SADe-hankkeen loppuraportista. Siinä linjataan julkishallinnon sähköisen asioinnin suunnitelmia, tavoitteita ja toteutusta lähivuosina. Sähköisten palvelujen merkitys kasvaa kaikkien kansalaisten arkielämässä ja monet perinteiset asiointimuodot vähenevät.

Vaikka raportti on kattava, Näkövammaisten Keskusliitto on pettynyt siihen, ettei raportissa juuri lainkaan kiinnitetä huomiota vammaisten, puhumattakaan näkövammaisten huomioimiseen sähköisessä asioinnissa. Sähköisten asiointipalvelujen toteutustapa on ratkaisevan tärkeä. Helppokäyttöisyys ja esteettömyys eivät ole sama asia, vaan vaativat palvelun tekniseltä toteutukselta oman huomionsa.

Esteettömyysnäkökohtien ohittaminen näin tärkeässä koko julkista hallintoa lähivuosina koskevassa linjauksessa on räikeässä ristiriidassa mm. YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen esteettömyysartiklan ja oikeutta tiedonsaantiin koskevien säännösten kanssa. EU:n puitteissa Riian julistuksessa 2006 ja komission tiedonannossa 2008 korostetaan toimenpiteitä sähköisen asioinnin esteettömyyden parantamiseksi erityisesti julkishallinnossa. Parhaillaan valmistellaan maassamme kaikkia hallinnonaloja koskevaa vammaispoliittista ohjelmaa, joka pitää sisällään myös sähköiset asiointipalvelut vammaisten kannalta.

Näkövammaisten Keskusliitto esittää, että sähköisten asiointipalvelujen suunnitteluvaiheesta alkaen esteettömyysvaatimukset otetaan huomioon ja ne kirjataan konkreettisesti ohjaaviin dokumentteihin. Esteettömyysnäkökohtien huomioimiseksi tulisi nimetä julkishallinnon sisältä taho, joka valvoisi esteettömyyden sisällyttämistä julkishallinnon IT-hankkeisiin osana perustettavaa JulkIT-hanketta.

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Esko Jantunen
puheenjohtaja

Teuvo Heikkonen
tiedonsaantijohtaja