Yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanotto 1.3.2016
Op­pi­lai­tos toi­mi syr­ji­väs­ti kiel­täes­sään opas­koi­ran käy­tön al­ler­gis­ten hen­ki­löi­den vuok­si

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan oppilaitos on toiminut syrjivästi kieltäessään opaskoiran käytön. Opaskoira on vammaiselle henkilölle välttämätön apuväline, ei lemmikki. Tilannetta yritettiin sovitella yhdenvertaisuusvaltuutetun johdolla syyskuussa 2015, mutta sovittuihin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty. Yhdenvertaisuusvaltuutettu suoritti tarkastuskäynnin opistoon marraskuussa 2015 selvittääkseen opiston toimet ja ohjeistuksen liittyen opiskelijan opaskoiran käyttöön sekä allergisten henkilöiden huomioon ottamiseen.

Näkövammainen opiskelija teki yhdenvertaisuusvaltuutetulle kantelun, koska häntä oli kielletty käyttämästä opaskoiraa kansanopiston tiloissa ja asuntolassa. Syynä opiston ratkaisuun oli eräiden opiskelijoiden ja henkilökunnan jäsenten ilmoitukset koira-allergiasta ja vetoaminen opaskoiran aiheuttamaan työturvallisuusriskiin.

– Oppilaitos on toiminut lainvastaisesti kohdellessaan näkövammaista opiskelijaa muita huonommin. Näkövammaisella on yhdenvertainen oikeus opiskella siinä missä muillakin, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä sanoo.

– Tapaus on merkittävä, sillä kyse on näkövammaisen periaatteellisesta oikeudesta käyttää opaskoiraa.

– Ymmärrän myös allergisten henkilöiden huolen. On kuitenkin täysin mahdollista löytää ratkaisu, jossa allergisten henkilöiden ja opaskoiraa käyttävän näkövammaisen opintoihin osallistuminen toteutetaan molempien osapuolien oikeuksia ja tarpeita kunnioittavalla tavalla. Näin mahdollistetaan myös näkövammaisen opiskelijan opintojen jatkuminen opaskoiraa käyttäen.