Kir­je val­tio­neu­vos­ton jä­se­nil­le

Liiton johdon nimissä on Suomen valtioneuvoston jäsenille toimitettu alla oleva kirje. Mallina pääministerille toimitettu kirje.

Pääministeri
Juha Sipilä
Valtioneuvoston kanslia
PL 23
00023 Valtioneuvosto

Hyvä pääministeri Juha Sipilä,

Nykyisen hallituksen kaavailemat kuntien kustannusten karsinta ja velvoitteiden vähentäminen uhkaavat vakavasti vammaisten ihmisten itsenäistä selviytymistä. Näkövammaisten liitto ry ja muut vammaisjärjestöt ovat huolissaan valtiovarainministeriön suunnitelmista kohdentaa 61 miljoonan euron leikkaukset suoraan vammaisten ihmisten palveluihin.

Näkövammaisten liitto muistuttaa, että erityisen kipeästi leikkaukset kohdistuvat iäkkäisiin, yli 75-vuotiaisiin näkövammaisiin, joita valtaosa näkövammaisista on. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alaisen Näkövammarekisterin mukaan rekisteröidyistä näkövammaisista 58 % ja uusista rekisteröidyistä näkövammaisista 78 % on 75 vuotta täyttäneitä. Jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat, yli 75-vuotiaat näkövammaiset uhkaavat jäädä kotinsa vangiksi yksin ja ilman apua.

Leikkausten myötä tavallisen arjen sujumiseksi välttämättömät kuljetuspalvelut ja henkilökohtainen apu eivät vuosien 2018 ja 2019 jälkeen olisi ikääntyneille näkövammaisille subjektiivisia oikeuksia, vaan maksullisia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, joiden järjestäminen vaihtelisi kunnittain. Suuri osa näkövammaisista, kuten muistakin vammaisista, on pienituloisia. Jos palvelut muuttuvat maksullisiksi, vaarana on, että ne jäävät tarpeesta huolimatta käyttämättä ja henkilö ajautuu yhteiskunnan ulkopuolelle.

Leikkaukset vaarantavat YK:n vammaissopimuksen mukaiset perus- ja ihmisoikeudet ja ovat ongelmallisia yhdenvertaisuuden kannalta. Iän perusteella ei voi syrjiä henkilöä, joka vammansa vuoksi tarvitsee apua. Kun ikääntynyt näkövammautuu, hänen palvelutarpeensa ei häviä, vaan on jopa suurempi, kuin häntä nuoremmalla näkövammaisella ihmisellä.

Myös lasten, nuorten ja työikäisten näkövammansa vuoksi tarvitsemat palvelut ovat hallituksen leikkaussuunnitelmien vuoksi vaarassa. Vammaispalvelut eivät ole luksusta, vaan edellytys normaalin, ihmisarvoisen arjen sujumiselle.

Vammaispalvelulain tehtävä on tukea vammaisen ihmisen itsenäistä selviytymistä. Tueksi laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma, joka perustuu palvelutarpeen arviointiin. Kun vammaispalvelulain mukaisista palveluista siirrytään sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin, heikkenevät vammaisten ihmisten arjessa tarvitsemat palvelut ratkaisevasti. Palvelutarpeen arviointi ei riitä takaamaan palveluita, vaan on lähtökohta niiden suunnittelun järjestämiselle.

Näkövammaisten liitto on yhdessä muiden vammaisjärjestöjen kanssa aloittanut keskustelut sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Toivottavasti ne johtavat lopputulokseen, joka oikeasti edistää vammaisten kansalaisten yhdenvertaisuutta vammattomien kansalaisten kanssa ja takaa aidon osallisuuden yhteiskunnassamme.

Helsinki 23.2.2016
Näkövammaisten liitto ry

Esko Jantunen
puheenjohtaja