Kannanotto opaskoirankäyttäjien ja allergisten ihmisten osallistumisoikeuksien turvaamiseksi 

Näkövammaisten Keskusliitto ry:n ja Allergia- ja Astmaliiton kannanotto 15.10.2005

Näkövammaisten Keskusliiton ja Allergia- ja Astmaliiton yhteisenä tavoitteena on turvata opaskoiraa käyttäville näkövammaisille ja eläinallergisille yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet. Tämä merkitsee sitä, että näihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden tulee voida vammastaan tai sairaudestaan huolimatta matkustaa, tehdä työtä, opiskella, harrastaa ja viettää mielekästä vapaa-aikaa.

Lemmikkieläimiä ei tulisi viedä julkisiin tiloihin opas- ja avustajakoiria lukuun ottamatta, koska eläinpöly on voimakas allergeeni ja aiheuttaa eläinallergisille oireita ja rajoittaa allergisten osallistumista. Näkövammaiselle henkilölle opaskoira on kuitenkin välttämätön liikkumisen apuväline eikä lemmikkieläin. Molemminpuolisen jouston ja varotoimenpiteiden avulla kohtaaminen ja osallistuminen on molemmille osapuolille mahdollista.

Joskus eläinallergisten ihmisten ja opaskoiran käyttäjien kohtaaminen koetaan pulmalliseksi. Nämä tilanteet on kuitenkin mahdollista ratkaista molempien osapuolien tarpeita ja oikeuksia kunnioittavalla tavalla. Erittäin tärkeää on, että eläinallerginen ihminen ja opaskoiraa käyttävä näkövammainen ihminen pyrkivät löytämään yhdessä neuvotellen ratkaisun, eivätkä jätä kolmannen osapuolen määrättäväksi, miten tilanteessa menetellään. Kummallakaan osapuolella ei kuitenkaan ole ensisijaista ja toista ryhmää poissulkevaa osallistumisoikeutta.

Ratkaisua voi hakea esimerkiksi seuraavilla keinoilla:

  • järjestetään erillinen tila ja sisäänkäynti eläinallergiselle ihmiselle ja opaskoirankäyttäjälle
  • samassakin tilassa voidaan sijoittautua niin kauas toisistaan, että molemmat osapuolet voivat olla läsnä ja osallistua
  • valitaan yleisiin tiloihin nihkeäpyyhittäviä pintoja ja tehostetaan siivousta
  • eläinallerginen ihminen voi tietäessään etukäteen, että tilassa voi olla opaskoiria, varautua lisäämällä oireen mukaista lääkitystä.

Joukkoliikenteessä noudatetaan liikenne- ja viestintäministeriön suositusta Opas- ja avustajakoiran kanssa joukkoliikenteessä: Suositukset opaskoiran ja avustajakoiran kanssa liikkuvien ja eläinallergisten henkilöiden matkustamisen helpottamiseksi.

Helsingissä 15.10.2005

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

ALLERGIA- JA ASTMALIITTO RY