Julkilausuma 17.5.2014
Nä­kö­vam­mais­ten kor­kea-as­teen kou­lu­tus­ta­so on ro­mah­ta­nut

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus näkövammaisista laski viidessä vuodessa 16,8 prosentista 5,2 prosenttiin, osoittaa THL:n ylläpitämän Näkövammarekisterin tutkimus. Samaan aikaan koko väestöstä korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut. Tällä hetkellä se on 30,3 prosenttia.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden näkövammaisten määrä nousi tasaisesti vuoteen 2005 saakka, jonka jälkeen se on laskenut vuoden 1988 tasolle. Tällä suuntauksella on tuhoisia vaikutuksia nuorten tulevaisuudelle, sillä mitä koulutetumpi näkövammainen on, sitä helpommin hän työllistyy.

Näkövammaiset nuoret eivät enää hakeudu korkeakouluopintoihin. Heitä ei myöskään kannusteta valitsemaan lukiota ja korkeakoulua. Koolla oleva Näkövammaisten Keskusliiton liittovaltuusto on erityisen huolissaan tästä.

Taustalla on monia syitä. Yksi on oppimisympäristöjen ja oppimisen tapojen muuttuminen. Käytössä olevat sähköiset oppimateriaalit, oppimisalustat ja yhä enemmän korostuva visuaalisuus voivat muodostua ylitsepääsemättömäksi esteeksi. Ellei opiskelussa käytettäviä sähköisiä materiaaleja ja palveluja toteuteta saavutettavasti, näkövammaisten opiskelumahdollisuudet ovat vakavasti uhattuina. Nuoret aloittavat opinnot, mutta eivät valmistu, koska törmäävät mahdottomilta näyttäviin esteisiin.

Näkövammaisten Keskusliitto muistuttaa, että sähköisten palvelujen, oppimisympäristöjen ja verkkosivustojen esteettömyyteen on löydettävissä asiantuntemusta ja ohjeistusta. Tietoa on saatavilla, joten kyse on tahdosta ottaa sitä käyttöön. Saavutettavuus ja käytettävyys on otettava vakavasti jo suunnitteluvaiheessa. Näin on tehty sähköistä ylioppilastutkintoa kehittävässä Digabi-hankkeessa.

Näkövammaisten Keskusliiton liittovaltuusto, lähetetty valtuuston kokouksesta 17.5.2014.

Lisätietoja Näkövammaisten Keskusliitosta:
koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, p. 050 401 5802
tiedonsaantijohtaja Teuvo Heikkonen, p. 050 596 5002