8.2.2016
Vam­mais­lain­sää­dän­tö uu­dis­tuu: nä­kö­kul­mia hen­ki­lö­koh­tai­sen avun työ­nan­ta­ja­mal­liin

Ope­raa­tio it­se­näi­sen elä­män ja Va­myt-ryh­män kan­sa­lai­sin­fo 14.2.2018

Itsenäinen elämä -operaatioon sitoutuneet valtakunnalliset vammaisjärjestöt haluavat varmistaa, että jokaisella, joka tarvitsee toisen ihmisen apua jokapäiväisessä elämässään, on subjektiivinen oikeus yksilölliseen henkilökohtaiseen apuun.

Jotta henkilökohtaisen avun työnantajamallin keskeiset hyödyt kävisivät selväksi, vammaisjärjestöjen yhteinen Operaatio itsenäinen elämä järjestää yhteistyössä eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmän (VAMYT) kanssa infotilaisuuden vammaislainsäädännön uudistuksesta.

Tilaisuudessa tuomme esille henkilökohtaisen avun työnantajamallin keskeisiä hyötyjä ja sen perusoikeudellinen ulottuvuutta avun tarvitsijalle.

Aika: keskiviikko 14.2.2018 klo 14.15 - 15.30
Paikka: Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3, 00101 Helsinki

Ohjelma

  • Tilaisuuden avauspuheenvuoro; Johanna Karimäki, kansanedustaja, eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja
  • Henkilökohtaisen avun työnantajamalli - vapausoikeuksien toteuttajana; Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto ry
  • Samalla tavalla kuin muutkin – työnantajamallin mahdollistamana; Sari Kokko, järjestöjohtaja, Näkövammaisten liitto ry
  • Henkilökohtaisen avun työnantajamalli ja työehtosopimus; Jukka Sariola, puheenjohtaja, Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry
  • Vammaislainsäädännön uudistus ja henkilökohtainen apu; Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Kysymyksiä & vastauksia; Eduskuntaryhmien puheenvuorot
  • Loppusanat; Johanna Karimäki, kansanedustaja, eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Operaatiossa mukana olevat vammaisjärjestöt: Assistentti.info – Hengityslaitepotilaat ry – Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto – Invalidiliitto ry – Kynnys ry – Lihastautiliitto ry – Näkövammaisten liitto ry – Rusetti -Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry – Selkäydinvammaiset Akson ry – SMA Finland ry - Suomen CP-liitto ry – Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry – Lisäksi mukana on sitoutuneita, aktiivisia paikallisyhdistyksiä.