15.3.2018, päivitetty 19.3.2018 ja 22.3.2018
Vam­mais­foo­ru­mi ry:n ky­se­ly vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keuk­sien ti­las­ta Suo­mes­sa - vas­taa vii­meis­tään 30.5.2018

YK:ssa hyväksyttiin vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus jo kymmenen vuotta sitten. Sopimus tuli sitovaksi osaksi Suomen lainsäädäntöä kesäkuussa 2016. Suomen valtio antaa ensimmäinen raporttinsa YK:lle kesäkuussa 2018 toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vammaissopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

Valtakunnalliset vammaisjärjestöt laativat rinnakkaisraportin, jossa arvioidaan vammaisten henkilöiden omasta näkökulmasta, miten YK:n vammaissopimuksen voimaantulo on vaikuttanut heidän elämäänsä. Kysely kattaa vammaissopimuksen aihealueet. Linkit sähköisesti täytettävään kyselyyn sekä tulostettavaan kyselylomakkeeseen löytyvät sivun lopusta.

Rinnakkaisraporttia varten tarvitsemme vammaisilta henkilöiltä itseltään tietoja ja kokemuksia vuodesta 2016 lähtien. Vastatessasi kysymyksiin mieti vastauksiasi oman vammasi ja toimintarajoitteesi kannalta. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisina. Voit siis kirjoittaa hyvinkin henkilökohtaisista kokemuksistasi. Kirjoita tiiviisti, koska vastaustila on teknisistä syistä rajallinen. Kyselyn lopussa on vielä avoin tila, johon voit täydentää tai lisätä omia kokemuksiasi.

Toivomme mahdollisimman monen vammaisen henkilön vastaavan kyselyyn. Vastausaikaa on 30.5.2018 asti.

Pyydäthän tarvittaessa apua kyselyn täyttämiseen. Kyselyn voi myös tulostaa ja lähettää täytettynä osoitteeseen Kynnys ry, Siltasaarenkatu 4, 5. krs, 00530 Helsinki. Lomakkeet tulee postittaa 30.5.2018 mennessä.

Antamasi vastaukset ovat tärkeitä ja lisäävät osaltaan rinnakkaisraportin vaikuttavuutta. On myös tärkeää, että kyselyyn vastataan loppuun asti.

Kyselyn on toteuttanut Vammaisfoorumi ry yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa.

Kiitämme Sinua avustasi tässä vammaisten henkilöiden oikeuksien puolustamiseksi järjestetyn hankkeen toteuttamisessa.

Arvostamme vastauksiasi!

VAMMAISFOORUMI ry:n puolesta

Sari Laiho                                           
Hallituksen puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
Pääsihteeri

Kyselylomake

Apua kyselyn täyttämiseen

Näkövammaisten liitosta voi kyselyn täyttämiseen saada apua Emma Raselalta. Emmalle voi soittaa numeroon 09 3960 4666 tai lähettää sähköpostia emma.rasela@nkl.fi. Kyselyn voi täyttää Emman kanssa joko puhelimessa tai varaamalla erillisen tapaamisajan Iirikseen. NKL:n aluetyöntekijät auttavat myös kyselyn täyttämisessä.