Pit­käai­kais­sai­rai­den so­siaa­li­tur­va­tie­to päi­vi­tet­ty

Sosiaaliturvaopas on saanut uudet verkkosivut, jotka löytyvät vanhasta osoitteesta www.sosiaaliturvaopas.fi. Verkkosivuille on koottu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhteinen sosiaaliturva laajasti.

Tavoitteena on sosiaaliturvan hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen. Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille jäsenten ohjausta ja neuvontaa varten. Oppaasta hyötyvät myös asiasta kiinnostuneet kansalaiset ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä.

Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja sekä asiantuntijatietoa. Opastyöryhmä kiittää lämpimästi kaikkia oppaan työstämisessä avustaneita asiantuntijoita arvokkaasta, asiantuntevasta ja perusteellisesta työstä.

Julkaisun on kirjoittanut 15 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Näkövammaisten liitto, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden Keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Neuroliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Reumaliitto, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat. Uutena järjestönä Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL.