Julkaistu 15.9.2016
NKL:n pis­te­kir­ja­pai­non asiak­kaat pääo­sin tyy­ty­väi­siä pal­ve­luun

Näkövammaisten liiton kirjapaino on tehnyt asiakaskyselyn pisteaineistojen käyttäjille. Palautteesta kävi ilmi, että pistemateriaalit koettiin tärkeiksi, samoin kuin niiden saatavuus myös jatkossa.

Näkövammaisten liiton kirjapaino toteutti pistekyselyn heinäkuussa 2016. Kysely kohdennettiin niille asiakkaille, jotka ovat pistelehtien ja kirjapainon tuottaman muun pisteaineiston tilaajarekisterissä.

Kysely lähetettiin yli seitsemällesadalle henkilölle pistekirjeenä vastauskuorineen. Ruotsinkieliset asiakkaat saivat kyselyn ruotsiksi. Vastauksia saatiin 146.

Kysely ja sen toteutustapa saivat runsaasti kiitosta. Muutamien monivalintakysymysten muotoilujen osalta tuli myös kritiikkiä. 94 prosenttia kyselyn vastaajista antoi kirjapainon pisteaineiston laadusta eli pisteiden luettavuudesta, paperista, toimitusnopeudesta ja varmuudesta arvosanan hyvä- erinomainen ja 95 prosenttia vastaajista antoi kirjapainon palveluista arvosanan hyvä-erinomainen

Kirjapainon palveluista ja hinnoista kaivattiin runsaasti lisää tietoa. Pistelehtien lakkauttamiset ja ilmestymistiheyden harventaminen ja yleensäkin pisteaineiston tuottamiseen kohdennetut säästötoimenpiteet koettiin kielteisinä. Erityisesti radio-ohjelman pisteversion sekä käsityö- ja kuluttaja-asioihin erikoistuneen Mantelin ja sen käsityöliitteen lakkautus haluttaisiin perua. Pistealmanakka ja varsinkin taskukalenteri saivat paljon kiitosta ja niihin kohdistui myös kehittämistoiveita.

Pisteaineiston sidontatapa herätti eniten kommentteja: monet vastaajat haluaisivat kierresidonnan, mikä mahdollistaa helpomman sivujen kääntämisen ja sidos vie luettaessa vähemmän tilaa verrattuna vihkoksi niitattuun sidokseen. Uutena ideana tuli ehdotus avattavien nippusiteiden käyttämisestä edullisempana vaihtoehtona kierresidonnalle. Se mahdollistaisi myös omatoimisen lisälehtien käytön esim. kalenterimuistiinpanoissa.

Lisäksi vastauksissa toivottiin pistekirjoituksella muun muassa uusia kirjoja ja lehtiä, enemmän laulukirjoja ja muita julkaisuja, laitteiden käyttöohjeita, lääkepakkausten sisältämiä käyttötietoja ja bussi- ja juna-aikatauluja. Liiton ja jäsenyhdistysten laskut ja tiedotteet olivat lisäksi toivelistalla.

Pistekirjoituksen merkitystä yksilön tiedonhallinnassa ja muiden tiedonsaantikanavien rinnalla korostettiin asiakaspalautteessa ahkerasti. Pistekirjoitusta pidettiin luku- ja kirjoitustaidon säilymisen kannalta olennaisena taitona, jota eivät korvaa äänitteet tai sähköinen aineisto.