Muu­tok­sia Nä­kö­vam­mais­ten Kes­kus­lii­ton NCL-työs­sä

NCL-perheiden sosiaaliturvaan liittyviä asioita hoitaa oman alueen aluesihteeri. Lasten ja aikuisten aluesihteerien työ on yhdentynyt siten, että sama työntekijä hoitaa sekä näkövammaisten lasten ja perheiden että aikuisten asioita.

Perheiden ja ammattilaisten  tukena toimii NCL-asiantuntijatyöryhmä, jolle voi lähettää sähköpostitse kysymyksiä. Sen sähköpostiosoite on:
ncl-tyoryhma(at)thplst.nkl.fi.

Kysymykset lähetetään ilman asiakkaiden tunnistetietoja. Lapsen ikä sekä mahdollisesti alue millä hän asuu (esimerkiksi Pohjois-Karjala) ovat asiantuntijaryhmälle tärkeitä pohjatietoja.   Kysymykset käsitellään työryhmässä luottamuksellisesti.  Mikäli asiakkaan lähettämän kysymyksen yhteydessä on tarvetta konsultoida työryhmän ulkopuolista tahoa, asiakkaan kysymys käsitellään ilman tunnistettavia tietoja.

NCL-asiantuntijatyöryhmän jäseninä on Näkövammaisten Keskusliiton työntekijöitä sekä Suomen JNCL-perheiden tukiyhdistyksen edustajat. Tarvittaessa työryhmä konsultoi muita asiantuntijoita.

Työryhmän tarkoituksena on ammatillisen ja kokemustiedon antaminen tietoa tarvitseville. Työryhmä ratkaisee ammatillisesti ja eettisesti sen, mihin kysymyksiin työryhmällä on mahdollisuus vastata. Lääketieteelliset ja pedagogiset kysymykset on rajattu pois työryhmän tehtävistä.