14.3.2016
Jär­jes­töt ve­toa­vat EU:hun verk­ko­si­vu­jen saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vin puo­les­ta

20 eurooppalaista järjestöä on lähestynyt EU:n digitalisaatiota linjaavia ministereitä ja Euroopan parlamentin jäseniä, kun ne valmistelevat sähköisten julkisten palvelujen saavutettavuutta määrittelevää direktiiviä. Järjestöjen mukaan ei ole hyväksyttävää luoda lainsäädäntöä, joka estää miljoonien eurooppalaisten pääsyn sähköisiin sisältöihin.