14.12.2017
Jaa ko­ke­muk­sia­si häi­rin­näs­tä ja vi­ha­pu­hees­ta

Owal Group Oy Toteuttaa oikeusministeriön toimeksiannosta selvityksen erityisesti vähemmistöryhmien kokemasta vihapuheesta ja häirinnästä sekä näiden vaikutuksista turvallisuuden tunteeseen. Vastaava kysely toteutettiin syksyllä 2015 osana syrjinnän seurantaryhmän toimintaa ja tulokset on julkistettu ”Selvitys vihapuheen ja häirinnän vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin kuuluvien henkilöiden turvallisuuden tunteeseen” -raportissa. Tämän seurantakyselyn tuloksia hyödynnetään tilannekatsauksen päivittämisessä ja tuotettaessa lisätietoa siitä, miten vihapuhetta ja häirintää olisi mahdollista ennaltaehkäistä. Selvityksen toteuttaa Owal Group Oy osana Kotouttamisen kumppanuusohjelman lupausprosessia.

Kohderyhmät ja tavoitteet

Kohderyhmiä ovat erityisesti romanit, saamelaiset, vieraskieliset, ulkomaan kansalaiset ja maahanmuuttajataustaiset, suomenruotsalaiset, vammaiset, uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt. Jos kuulut selvityksen kohderyhmään, pyytäisimme sinua jakamaan omia kokemuksiasi. Erityisesti haluaisimme tietää, oletko itse nähnyt tai kokenut häirintää tai vihapuhetta ja minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut sinulle tai läheisillesi. Tiedon avulla voidaan esimerkiksi pohtia, miten Suomessa tapahtuvaa häirintää ja vihapuhetta voisi vastaisuudessa ennaltaehkäistä.

Häirintä ja vihapuhe

Häirintä voi olla esimerkiksi loukkaavaa puhetta, sähköpostiviestejä tai eleitä. Vihapuhe voi olla julkisuudessa (esimerkiksi julkisella paikalla, internetissä tai tiedotusvälineissä) esitettyä ilmaisua tai puhetta, jolla levitetään, yllytetään, ylläpidetään tai oikeutetaan vihaa. Sinä itse määrittelet vihapuheen tai häirinnän – eli minkälaiset ilmaisut tai eleet olet kokenut loukkaavana tai uhkaavana. Nämä ovat voineet vaikuttaa esimerkiksi omaan tai läheistesi turvallisuuden tunteeseen.

Kokemusten jakaminen

Voit kertoa omista kokemuksistasi sähköisen kyselyn kautta. Vastata voit 31.12.2017 saakka.   Vastaaminen on mahdollista suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Kyselyyn voit vastata riippumatta siitä, oletko kokenut häirintää tai vihapuhetta vai et. Vastaaminen vie noin 10-30 minuuttia.

Suomeksi: https://fi.research.net/r/vipu2017
På svenska: https://fi.research.net/r/vipusv
In English: https://www.research.net/r/vipueng

Kyselyvastauksia ja haastatteluja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta muille tahoille. Vastauksia hyödynnetään vain selvityksen raportin laadinnassa. Kiitämme sinua lämpimästi jo etukäteen kokemustesi jakamisesta!

Annamme mielellään lisätietoja selvityksestä, kyselystä ja haastatteluista!

Nita Korhonen                                                      
Owal Group Oy                             
050-5234 889                           
nita@owalgroup.com       

Laura Jauhola
Owal Group Oy       
050-443 1841   
laura@owalgroup.com