Hal­li­tu­soh­jel­ma­ta­voit­teet vuo­den 2015 edus­kun­ta­vaa­lei­hin

1 Vammaislainsäädännön (VALAS) voimaansaattaminen

 • kyseessä kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistäminen
 • HE valmiina, voimaantulo 2017
 • erityisen tärkeää subjektiivisten oikeuksien säilyttäminen, mutta myös se, että erityislaki kohdistuu ydinryhmään, henkilöihin, jotka tarvitsevat välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua arjessaan
 • tärkeimmät palvelut: kuljetuspalvelu ja henkilökohtainen apu
 • tärkeää huolehtia rajapinnoista, esim. sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki, omaishoidon kehittäminen
 • ei väliinputoamisia, erityisesti ikääntyneiden vammaisten osalta

2 Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointi, toimeenpano ja kansallinen valvonta

 • toimeenpanossa erityisen tärkeää vammaisten ihmisten osallisuusvelvoitteen täytäntöönpano
 • seurannan ja valvonnan tehokkuus ja riittävä resurssointi

3 Rakennetun ympäristön, tiedonsaannin ja sähköisten palvelujen esteettömyys

 • varmistettava pakottavalla lainsäädännöllä
 • sähköisten välttämättömyyspalvelujen toimittava myös apuvälineillä
 • joukkoliikenteen tosiasiallinen esteettömyys, esim. pysäkkikuulutukset pakollisiksi

4 Työllisyys ja koulutus varmistettava myös vammaisten ihmisten osalta

 • TEOS-lakiesityksen voimaan saattaminen
 • nuorisotakuun tosiasiallinen vaikutus myös vammaisiin
 • SORA-lainsäädäntö on purettava
 • sähköisten oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien tosiasiallinen esteettömyys varmistettava, erityisesti sähköiset ylioppilaskirjoitukset (digabi) v. 2016
 • kuntoutukseen pääsyn varmistaminen: lääkinnällisen kuntoutuksen ikäraja nostettava 68 vuoteen
 • apuvälineiden saatavuuden varmistus
 • uuden yhdenvertaisuuslain toimeenpanon varmistus, erityisesti rekrytoinnin syrjinnän valvonta tehokkaaksi

5 Hankintalaki

 • vammaisten palvelujen vapautus kilpailutuksesta

6 Vammaisjärjestöjen RAY-rahoitus turvattava

 • Toimiva rahoitus luo järjestöille taloudelliset mahdollisuudet toimia yhteiseksi hyväksi ja kansalaisille osallisuuskanavan.
 • Avustusjärjestelmää tulee kehittää, nykyinen rahapelimonopolijärjestelmä on säilytettävä ja RAY-avustukset tulee ohjata täysimääräisinä sosiaali- ja terveysjärjestöille.
 • Hallituksen on varmistettava sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytysten säilyminen.Näkövammaisten Keskusliitto on perustettu vuonna 1928 parantamaan näkövammaisten ihmisten oikeuksia ja kohentamaan heidän toimeentuloaan. Liiton tuottamat palvelut täydentävät yleisiä palveluita. Liitto tekee työtä esteettömän ympäristön, saavutettavien palveluiden ja tasa-arvoisen yhteiskunnan eteen.

 • Keskusliiton jäsenenä on 24 jäsenyhdistystä, joista 14 on alueyhdistyksiä.
 • Näkövammaisia jäseniä yhdistyksissä on yhteensä 10 000.
 • Suomessa on 80 000 näkövammaista ihmistä.
 • Sokeita on 10 000 ja eri tavoin heikkonäköisiä 70 000.
 • Yhdeksän kymmenestä näkövammaisesta on yli 65-vuotiaita.
 • Alle 18-vuotiaita on muutama tuhat.

Lisätietoa

Järjestöjohtaja Merja Heikkonen
(09) 3960 4602, 050 383 5226,
merja.heikkonen@nkl.fi

Toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen
(09) 3960 4600, 040 900 4875
jukka.tahvanainen@nkl.fi