Julkaistu 4.5.2016
EU-ta­son so­pi­mus syn­tyi: jul­ki­sen sek­to­rin verk­ko­si­vu­jen ja mo­bii­li­so­vel­lus­ten saa­vu­tet­ta­vuus pa­ra­nee

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelijat pääsivät 3.5.2016 sopimukseen EU:n laajuisista säännöistä, joilla parannetaan julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta erityisesti näkö- ja kuulovammaisille.