11.3.2015
Es­teet­tö­myys huo­mioi­tu -lei­ma jul­kais­tiin

Pystylähikuva pistenäytöstä.

Esteettömyys huomioitu -leima on Näkövammaisten Keskusliiton, Adagen ja Yleisradion yhteistyössä kehittämä kriteeristö ja esteettömyyden arviointimalli verkkosivustoille. Näkövammaisten keskusliitto hallinnoi esteettömyysleiman myöntämistä.

Esteettömyys huomioitu -leima voidaan myöntää verkkosivustoille, jotka ovat määritelleet sivustonsa tärkeimmät käyttötapaukset ja tarjoavat sivuston näiltä osin riittävän esteettömästi.

Sivustolla on erityisesti huomioitu:
  • käyttäjät, joilla on näkö- tai kuulovammoja
  • käyttäjät, joilla on motorisia tai kognitiivisia rajoitteita
  • seniorikäyttäjät.

Lisätietoa verkkosivuillamme