Eh­dok­kai­den lääk­keet työl­li­syy­teen, es­teet­tö­myy­teen ja pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen

Vi­deo vaa­li­ten­tis­tä 11.4.2015

Yhdeksän kansanedustajaehdokasta osallistui Näkövammaisten Keskusliiton, Invalidiliiton ja Kynnyksen vaalitenttiin 11.4. Kauppakeskus Kaaressa järjestetyssä tentissä puitiin muun muassa työtä, vammaispalveluita ja esteettömyyttä.