14.6.2013
Nä­kö­vam­mais­ten Kes­kus­lii­ton in­ter­net-si­vut uu­dis­tet­tiin

NKL:n internet-sivujen sisältö ja navigointirakenne uudistettiin entistä käyttäjäystävällisemmiksi. Tärkein käyttäjäryhmä ovat näkövammaiset ihmiset ja heidän läheisensä. Muita kohderyhmiä ovat esimerkiksi esteettömyysratkaisuja etsivät henkilöt ja näkövammaisten ihmisten kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Oletko näkövammainen ihminen tai näkövammaisen läheinen?

Näkövammaisille suunnatut palvelut ja ohjeet on koottu Palvelut näkövammaisille -osioon.

Oletko esteettömyysammattilainen?

Esteettömyysratkaisut-osiossa on tietoa muun muassa rakennetun ympäristön ja verkkopalveluiden esteettömyydestä.

Oletko näkövammaisten kanssa työskentelevä ammattilainen?

Oikopolku ammattilaiselle helpottaa Kelan työntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden, lääkäreiden ja sairaaloiden kuntoutusohjaajien sekä muiden asiantuntijoiden tiedonhakua sivustolta.
Jos huomaat hajonneita linkkejä tai muita virheitä, olisi hienoa, jos voisit ilmoittaa niistä sähköpostilla verkkotiedottaja Lauri Hoville osoitteeseen etunimi.sukunimi@nkl.fi.