Siirry pääsisältöön

Ruoan verk­ko­kaup­po­jen saa­vu­tet­ta­vuu­des­sa on puutteita

Hanna Jurvelin ja Juho Rimpiläinen ovat tutkineet Laurea-ammattikorkeakoululle tekemässään opinnäytetyössä ruoan verkkokauppojen ja sovellusten saavutettavuutta. Tutkittavana olivat K-ruoka, S-kauppa ja Oda.

Ruoan verkkokauppojen saavutettavuus näkövammaisille -nimisessä opinnäytteessä saavutettavuutta tutkittiin määritellyn ostopolun avulla, jota testattiin esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla ja näppäimistöä käyttäen. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin saavutettavuustyökaluja ja arvioinnissa huomioitiin ostopolun läpikäymisen subjektiivinen käyttäjäkokemus.

Työn tuloksena palvelujen arvioimista ja vertailua varten määriteltiin lista kriteereistä, jotka olivat WCAG-saavutettavuuskriteereistä (Web Content Accessibility Guidelines) poimittuja ja yhdistettyjä ja näkövammaisille olennaisia. Koska palvelujen käyttötavoissa oli eroja, tehtiin kaksi erillistä listaa, yksi selainpohjaisille verkkokaupoille ja toinen sovelluksille. Palveluiden saavutettavuuden nykytilaa kartoitettiin listojen avulla ja tulokset pisteytettiin.

Lopputulokseksi saatiin, että jokaisessa palvelussa on saavutettavuuspuutteita, mutta puhtaasti kriteereiden perusteella tehdyn pisteytyksen mukaan eroavaisuudet eivät olleet suuria. Subjektiivinen käyttökokemus kuitenkin vaihteli palvelujen välillä, ja osassa palveluja esiintyi myös esimerkiksi saavutettavaan navigointiin liittyviä huomattavia ongelmia.

Kohdistamisessa ja näppäimistön käytössä ongelmia

-Yksi yleisimmistä palveluissa esiintyneistä saavutettavuusongelmista oli riittävän kontrastin puute esimerkiksi elementtien tekstisisällöissä taustaan nähden. Tämä ongelma esiintyi erityisesti S-kauppojen ja K-ruoan selainversioissa, mutta myös mobiilisovelluksissa. Lisäksi palveluissa käytettiin paikoin muutosten ilmaisemiseen tai käyttäjän huomion kiinnittämiseen ainoastaan väriä tai sen muutosta. Myös ei-tekstuaaliseen sisältöön liittyi palveluissa saavutettavuusongelmia. Osasta kuvia saattoi puuttua esimerkiksi tekstivastine, kertoo Juho Rimpiläinen.

Rimpiläisen mukaan myös näppäimistöä tai ruudunlukuohjelmaa käytettäessä tuli palveluissa esiin kohdentamiseen ja näppäimistön käyttöön liittyviä ongelmia. 

-Selainversioissa esiintyi esimerkiksi näppäimistöansa. Kohdistus elementistä toiseen ei aina edennyt loogisesti selain- ja mobiiliversioissa, minkä vuoksi palvelujen toimintaan liittyi ennakoimattomuutta apuvälineitä tarvitsevilla käyttäjillä.

Yleisesti ottaen tutkituissa ruoan verkkokaupoissa oli kuitenkin huomioitu saavutettavuutta. Eroja löytyi nimenomaan siinä, kuinka sujuvaa ja vaivatonta verkkokauppojen käyttö oli. Vaikka ostopolun sai suoritettua, joissain tapauksissa se vaati aikaa ja kärsivällisyyttä.

Selainpohjaisista verkkokaupoista pisteitä S-kaupalle, sovelluspohjaisista paras Oda

Tutkimuksen tulokset pisteytettiin määritettyjen kriteerien, ostopolun sujuvuuden ja kriteeriin liittyvien, aineistossa esiintyvien virheiden olennaisuuden perusteella. Pelkästään WCAG-kriteereihin pohjautuva arviointi ei esimerkiksi mahdollistaisi palvelujen järkevää vertailua keskenään, koska pisteet jäisivät niin alhaisiksi. Pelkästään kriteerien täyttyminen tai täyttymättä jääminen ei myöskään tarpeeksi kuvaa palvelun käytettävyyttä.

Selainpohjaisista verkkokaupoista S-kaupat.fi sai enemmän pisteitä kuin K-ruoka.fi, mutta ero ei ollut huomattava. Sovelluksista taas Oda sai eniten pisteitä verrattuna kahteen muuhun sovellukseen. Eniten kehitettävää saavutettavuuden kannalta oli K-ruoan selainpohjaisessa palvelussa.

-Tällä hetkellä jotkut verkkokaupat ovat saavutettavampia kuin toiset ja osasta huomaa selkeästi, että saavutettavuustyöt ovat vielä pahasti kesken. Vielä on isojakin verkkouudistuksia, joissa ei ole huomioitu saavutettavuutta, kommentoi tutkimustuloksia Näkövammaisten liiton saavutettavuusasiantuntija Terhi Manninen.

Hän muistuttaa, että esteettömyysdirektiivi tuo saavutettavuusvaatimuksia muun muassa verkkokauppoihin 28.6.2025 alkaen.

-Saavutettavuus ja helppokäyttöisyys auttavat luomaan onnistunutta asiakaskokemusta. Nyt olisi hyvä, että yritykset alkaisivat pikapikaa panostamaan tämän onnistuneen asiakaskokemuksen luomiseen, Terhi Manninen sanoo.

Ruoan verkkokaupan saavutettavuus näkövammaisille -opinnäytetyö kokonaisuudessaan pdf-tiedostona- Ulkoinen linkki 

Tietoa saavutettavuudesta verkkosivuillamme- Ulkoinen linkki