Siirry pääsisältöön

Liitto otti kantaa hal­li­tuk­sen tie­don­an­toon yh­den­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syr­ji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­ses­tä

Suomen hallitus valmistelee tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Näkövammaisten liitto vastasi hallituksen esittämiin kysymyksiin.

Pohjana hallituksen tiedonannolle on ollut vuonna 2021 julkaistu Yhdenvertainen Suomi -ohjelma.

- Tässä ohjelmassa ei ole tosiasiassa paneuduttu vammaisten ihmisten asemaan eikä heidän kohtaamaansa syrjintään tai vihapuheeseen. Ohjelman laatimisessa painopisteinä ovat olleet useat eri vähemmistöt, mutta vammaiset ihmiset on sivuutettu, sanoo Sari Kokko Näkövammaisten liitosta.

Ohjelmaa on valmisteltu työryhmässä, jossa ei ole ollut vammaisten ihmisten ja vammaisjärjestöjen edustusta. Tämä ei ole YK:n vammaissopimuksen mukaista.

Yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita on purettava, sillä niitä on liian paljon vielä 2020-luvulla. Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulevissa yhteydenotoissa vammaisuus on vuodesta toiseen suurimpia syrjintäperusteita. Myös vammaisten ihmisten kokema vihapuhe on lisääntynyt.

Yhdenvertaisuuden edistämisen sekä ennakko-oletusten ja -asenteiden poistamisen eteen on tehtävä työtä. Tässä työssä Näkövammaisten liitto haluaa olla mukana.

Liiton kommentit hallituksen tiedonantoon- Ulkoinen linkki

Lisätietoja

järjestöjohtaja Sari Kokko, 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi