Saa­vu­tet­ta­vuus huo­mioi­tu -lei­ma

Saavutettavuus huomioitu -leima.

Saavutettavuus huomioitu -leima on Näkövammaisten liiton, Adagen ja Yleisradion yhteistyössä kehittämä kriteeristö ja saavutettavuuden arviointimalli verkkosivustoille. Näkövammaisten liitto hallinnoi saavutettavuusleiman myöntämistä.

Saavutettavuus huomioitu -leima voidaan myöntää verkkosivustoille, jotka ovat määritelleet sivustonsa tärkeimmät käyttötapaukset ja tarjoavat sivuston näiltä osin riittävän saavutettavasti.

Sivustolla on erityisesti huomioitu:
 • käyttäjät, joilla on näkö- tai kuulovammoja
 • käyttäjät, joilla on motorisia tai kognitiivisia rajoitteita
 • seniorikäyttäjät.
Myönnetty leima sitouttaa sivuston tai palvelun saavutettavuuden huomioimiseen myös jatkokehityksen aikana (sisältäen palautteen keruun ja jatkoarvioinnit).

Arviointimenetelmä

Saavutettavuuden arviointia varten sivuston tai palvelun tärkeimmät ja tyypillisimmät käyttötapaukset tunnistetaan. Nämä käyttötapaukset käydään läpi saavutettavuuden arviointikriteereitä vasten. Arviointikriteerit pohjautuvat pääosin WCAG 2.0. saavutettavuusstandardin AA-tason suosituksiin sekä muutamiin lisäkriteereihin. Saavutettavuuden lisäksi arvioidaan valittujen käyttötapausten yleistä käytettävyyttä. Tehdyt havainnot kirjataan ylös, priorisoidaan neliportaisella asteikolla ja tehdään päätökset korjaustoimenpiteistä. Mikäli korjaukset todetaan riittäviksi, Näkövammaisten liitto myöntää sivustolle Saavutettavuus huomioitu -leiman, jota sivusto on sen jälkeen oikeutettu käyttämään.
 
Leiman myöntämiseen vaaditaan:
 • Prioriteetiltaan Erittäin tärkeät ja Tärkeät havainnot tulee lähtökohtaisesti korjata. Mikäli jotain niistä ei korjata kokonaan, tulee
  • tilannetta kuitenkin mahdollisuuksien mukaan parantaa
  • korjaamatta jättäminen perustella ja ilmoittaa julkisesti leiman yhteydessä
  • mainita ongelmasta käyttöliittymässä ongelman yhteydessä.
  • erityisesti Erittäin tärkeiden havaintojen osalta syyn korjaamatta jättämiseen olla erittäin painava (esim. julkaisualustan tekniset rajat), ja nämä havainnot tulee ehdottomasti ottaa huomioon sivuston jatkokehityksessä.
 • Kohtalaiset havainnot on oletusarvoisesti korjattava tai käytävä ulkopuolisen arvioijan kanssa keskustelu, miksi niitä ei korjata.
 • Vähäiset havainnot on suositeltavaa korjata. 
 • Lisäksi:
  • Vähintään kaikki kahden korkeimman prioriteetin havainnot (myös korjaamattomat) tulee julkistaa verkkosivulla johon leimakuvake linkittyy.
   • Havainnoista tulee kertoa myös niiden aiheuttamat toimenpiteet.
  • Samalla verkkosivulla tulee tarjota palautekanava sivuston käyttäjille saavutettavuushaasteiden raportointia varten.
Leima vanhenee 3 vuoden jälkeen, jonka jälkeen palvelu tai sivusto on arvioitava uudelleen, mikäli se ei ole säilynyt muutoksitta. Näin varmistetaan, etteivät saavutettavat ratkaisut ole rapautuneet sivuston ylläpidon aikana eivätkä jääneet jälkeen teknisestä kehityksestä. Lisäksi sivuston saavutettavuudesta kerätään käyttäjäpalautetta, joka huomioidaan sen jatkokehityksessä mahdollisuuksien mukaan.

Vaatimukset arviointien tekijöille

Saavutettavuuden arvioinnin voi suorittaa vain sellainen taho, jolle Saavutettavuus huomioitu -leiman ohjausryhmä on myöntänyt luvan. Jotta lupa ehditään käsitellä ajoissa ennen ensimmäisen arvioinnin aloittamista, tulee lupaa hakea vähintään kuukausi ennen työn aloittamista.
 
Hakemuksessa toimijan tulee esittää selkeä näyttö ammattitaidostaan. Toimijan on täytettävä vähintään yksi seuraavista vaatimuksista:
 • Yrityksellä on oltava vähintään kolme referenssiä saavutettavuusarvioinnin suorittamisesta viimeisen kolmen/viiden vuoden ajalta.
 • Arvioinnin suorittavalla asiantuntijalla on oltava vähintään kolme referenssiä saavutettavuusarvioinnin suorittamisesta viimeisen kolmen/viiden vuoden ajalta.
 • Jokin muu vahva näyttö ammattitaidosta (esim. koulutus tai tutkinto).
Hakemuksen tulee sisältää lista referensseistä sekä kuhunkin referenssiin liittyvä tilaajan yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa. Saavutettavuus huomioitu -leiman ohjausryhmän sihteeri Virpi Jylhä (virpi.jylha@nkl.fi) ottaa hakemukset vastaan. Ohjausryhmä käsittelee hakemuksia kuukausittain. Ohjausryhmän on mahdollista evätä arviointilupa perustellusti, jos riittävää näyttöä ammattitaidosta ei löydy.

Yhteystiedot

Lisätietoja Saavutettavuus huomioitu -leimasta antavat
 • saavutettavuuden asiantuntija Virpi Jylhä, virpi.jylha@nkl.fi, p. 050 360 4816
 • ohjausryhmän puheenjohtajalta Iiro Nummela, iiro.nummela@nkl.fi, p. 050 464 5339

Leiman auktorisoidut auditoijat, linkit avautuvat uuteen ikkunaan