Näkövammaisen palveluopas 2017

Kuva palveluoppaan kannesta.

Apu itsenäiseen palvelujen hakemiseen

Näkövammaisen palveluopas 2017 antaa perustietoa sosiaaliturvasta ja siihen läheisesti liittyvistä palveluista ja tuista, jotka lisäävät näkövammaisten ihmisten omatoimista suoriutumista ja yhdenvertaisuutta.

Näkövammaisten liitto ry
PL 30, 00030 IIRIS
p. 09 396 041

ISSN 1238-1977

Opasta on saatavissa myös printtiversiona, Daisy-äänitteenä ja pistekirjoituksella (tilaukset: aineistotilaukset@nkl.fi tai p. 09 396 041). Sähköinen Luetus-julkaisu on THP-verkossa tiedonsaantipalveluiden asiakkaiden luettavissa.


Vuoden 2017 uudistuksia
  • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaisukäytäntöä (luku 1.1)
  • YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus tuli Suomessa voimaan 10.6.2016 (luku 1.2)
  • Muutoksia asuntojen korjausavustuksissa (luku 3.11)
  • Autoveronpalautusta haetaan verohallinnolta (luku 10.5)
  • Eläketurvaa (luku 8) ja työelämässä saatavaa tukea (luku 9) käsittelevät kohdat uudistettu
  • VR on ottanut käyttöön maksuttoman palvelunumeron vammaisasiakkaille (luku 11.1)
Näkövammaisten liitto ry:n julkaiseman Airut-jäsenlehden liite.
 
Toimittaneet:
toimeentulopoliittinen suunnittelija Vuokko Jantunen
järjestöjohtaja Sari Kokko
oikeuksienvalvonnan asiantuntija Sinikka Mäntyjärvi
oikeuksienvalvontalakimies Elli Björkberg.

Kansikuva: Kuvatoimisto Rodeo Oy