Palveluopas 2017
16 Nä­kö­vam­mais­ten lii­ton oi­keuk­sien­val­von­nan asian­tun­ti­jat

Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijat  (entiset aluesihteerit) neuvovat palvelujen ja tukien hakemisessa sekä muutoksenhaussa kaikkia näkövammaisia ja heidän omaisiaan. Oikeuksienvalvonan asiantuntijat toimivat linkkinä näkövammaisten ihmisten ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän välillä ja tekevät yhteistyötä myös muiden näkövammaisten parissa työskentelevien tahojen kanssa. Asiantuntijoiden palvelut ovat maksuttomia.