13.2.2018
Haem­me ICT-oh­jaa­jaa kun­tou­tuk­seen

Näkövammaisten liitossa haemme ICT-ohjaajaa kuntoutukseen.

ICT-ohjaajan ensisijaisena kohderyhmänä ovat heikkonäköiset ja näköongelmaiset asiakkaat. Tehtävänä on arvioida asiakkaan tietoteknisten apuvälineiden tarve ja ohjata ja tukea häntä apuvälineen käytössä.

Työ sisältää kirjallisten lausuntojen/suositusten laatimista sekä ICT-laitteiden- ja ohjelmistojen apuvälineyhteensopivuuden testauksia, apuväline-esittelyjä ja luentoja. Työ on yksilö- ja ryhmäohjausta.

ICT-ohjaaja toimii oman alansa erityistyöntekijänä työryhmässä ja perehtyy uusiin tietoteknisiin apuvälineisiin sekä seuraa alan kehitystä omatoimisesti.

Näkövammaiset asiakkaat ovat eriasteisesti heikkonäköisiä tai sokeita; koululaisia, opiskelijoita, työssä olevia tai eläkeläisiä. ICT-ohjaus tapahtuu osin asiakkaan opiskelu- tai työpaikalla tai hänen kotonaan.

Valittavalta työntekijältä edellytetään Kelan standardin mukaista, vähintään opisto- tai ammattikorkeakoulutasoista soveltuvaa koulutusta (esimerkiksi datanomi, tradenomi) sekä hyvää perehtyneisyyttä yleisiin käyttöjärjestelmiin (Windows, OS X ja mahd. iOS, Android) ja tavallisiin toimisto-ohjelmiin. Kokemus erilaisista työpaikkojen toimintojenohjausjärjestelmistä tai -ohjelmista ja erityisesti heikkonäköisten apuvälineiden tuntemuksesta sekä käytönopetuksesta katsotaan merkittäväksi eduksi.

Työ edellyttää kokemusta ohjaus- ja opetusmenetelmistä, yhteistyökykyä, aktiivista työotetta ja omatoimisuutta sekä matkustusvalmiutta.

Palkkaus on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen, vaativuusryhmä 4 sekä mahdolliset lisät.

Hakemukset liitteineen toimitetaan sähköpostilla: ulla.hannula@nkl.fi viimeistään 16.3.2018.

Lisätietoja antaa kuntoutuspäällikkö Ulla Hannula p. 050 563 9854 torstaina 22.2.2018 klo 12-14 ja perjantaina 2.3.2018 klo 9-11.

Näkövammaisten liitto ry on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka edistää näkövammaisten mahdollisuutta elää omaehtoista ja sisältörikasta elämää. Teemme aktiivista asiantuntija- ja vaikuttamistyötä ja tuotamme palveluja näkövammaisille. Liittoon kuuluu 14 alueellista ja 10 valtakunnallista jäsenyhdistystä, päätoimipaikka on Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris Helsingin Itäkeskuksessa. Kuntoutus-Iiris järjestää kuntoutusta kaikenikäisille näkövammaisille ja heidän perheilleen. Lisätietoja www.nkl.fi/kuntoutus.